Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

 • Home
 • Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
İnsan Kaynakları Uzmanlığı
İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen ve insan kaynaklarında çalışan personellere atölye çalışmaları ile uygulamalı insan kaynakları süreçlerinin öğretilmesi amaç edinilmiştir. Bu programa; İnsan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları, personel işleri görevlileri,sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,insan kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar, firma sahipleri ve ortakları ile yeni girişimciler katılarak mevcut bilgilerini pekiştirip yeni bilgiler edinilebilir. Sizde MEB Onaylı İnsan Kaynakları Eğitimleri konusunda ilerlemeyi hedefleyenlerdenseniz alanında uzman eğitmen kadromuz ile kariyerinize bir artı daha katmak için bizimle iletişime geçin.
Eğitim İçeriği
Eğitim Süresi: 7 Hafta
 • 1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
 • İnsan Kaynağı Planlaması Yapma
 • Kurumsal Değer, İlke ve Kavramları Oluşturma
 • İnsan Kaynakları Politikaları Oluşturma
 • Kurumsal Organizasyon Yönetimi,
 • Organizasyon Şeması Hazırlama
 • İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması
 • Kurum Kültürü
 • İlke, Değer, Kurum İlkeleri Ve Değerleri
 • 2. İNSAN KAYNAKLARININ FONKSİYONLARI
 • İşe Alım Süreci
 • Ücret Yönetimi
 • Ek Gelir Yönetimi
 • Yasal Zemine Uygunluk
 • Performans Yönetimi
 • Ödül Yönetimi
 • Personel Gelişim Yönetimi
 • İş Güvenliği ve Sağlığı
 • Personel Eğitimi Yönetimi
 • Personel İlişkileri Yönetimi
 • 3.YETKİNLİKLER
 • Yetkinlik Nedir?
 • Amacı
 • Başlıca Yetkinlikler
 • 4. İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ
 • İş Analizi Süreci,
 • Metodları Uygulama Alanları
 • Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
 • Aday Veri Tabanı Oluşturulması ve Nitelik Taraması
 • İş Görüşmesine Hazırlık,
 • İş Görüşmesinin Hedefi.
 • İş Görüşmesi Teknikleri
 • Mülakat Çeşitleri,
 • Mülakat Teknikleri
 • İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
 • İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
 • Görüşme Sonrası Çalışmalar
 • Değerlendirme Ve Aday Seçimi
 • İş Ve Ücret Teklifi
 • Şirket İçi Pozisyon Rotasyon
 • Personel Terfi Görüşmeleri
 • Personel Kişilik Envanterleri
 • Personel Görüşme Kayıtları ve Raporları
 • Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • Kişisel Özellikleri Ortaya Çıkarmaya Yönelik Sorular
 • Kişilik Analizi
 • Davranış Yapılarına Genel Bakış
 • İletişim Tarzı
 • Motivasyon ve Korkuları
 • Güçlü ve Zayıf Yönleri
 • Beden Diline Yönelik İpuçları
 • Davranış Faktörlerinin Özelliklerini İçeren Özet Tablonun İncelenmesi
 • 5. BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ
 • Personel Özlük Dosyası Hazırlama
 • Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri
 • Bildirge Düzenleme Yöntemleri
 • E-Bildirge Uygulaması Personel Bordrosu Hazırlama
 • Personel Ücret Ve Maliyet Hesaplama
 • Kıdem Tazminatı Kanunu
 • Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
 • İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
 • 6. İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
 • Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar
 • Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 • Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları
 • 7. KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ
 • Kariyer, Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Yönetim Sistemi
 • Kariyer Motivasyon İlişkisi
 • Kariyer Haritası Hazırlama Teknikleri
 • Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması
 • 8. ATÖLYE ÇALIŞMALARI
 • Mülakat, İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Uygulamaları
 • Personel Özlük İşleri, Bordrolama Uygulamaları
 • Performans Değerlendirme Uygulamaları
 • 9. 4857 SAYILI İŞ KANUNU

Eğitim Başvuru Formu


TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA SANATI VE İLETİŞİM  BECERİLERİ

Eğitimin Amacı: Topluluk önünde konuşma sanatı ve iletişim becerileri eğitiminde katılımcıların kendilerini etkileyici biçimde ifade etmelerini sağlayacak güzel konuşma ve etkili konuşma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Eğitimin…

Read more

Kariyerinizde Bu Hataları Yapmayın!

Çalışma hayatına adım attıktan sonra sizi zorlu bir süreç bekliyor. Karşınıza çıkan zorluklarla baş etmek, çok çalışmak ve kariyerinizi sağlam…

Read more

KARİYERİNE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÖNERİLER

Okul hayatını geride bırakıp kariyer yolculuğunuza başladığınız dönemde kafanızda birçok soru işareti oluşabilir. Özellikle kendinizi geliştirme konusunda nasıl bir yol…

Read more