KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI

  • Home
  • Kurumsal İngilizce

Firmalar, artık en fazla ve en çabuk dönüşüm alınan alana, yani insana yatırım yaparlar. Yeni bir yabancı dilin öğrenilmesi ve konuşulması, hem kişiye hem de firmaya değer katmaktadır. Batı Kültür Yabancı Dil kurumları tarafından verilen kurumsal İngilizce programı ile çalışanların günlük hayatta ve iş hayatında gerek duyacakları yabancı dil eğitimini vermek üzere, temel düzeyden ileri düzeye olacak şekilde hazırlanmıştır. Firmaların eğitim almalarını istedikleri çalışanlar, öncelikle bir seviye tespit sınavından geçirilerek, kişilerin seviyelerine uygun sınıflar oluşturulur ve firmanın istediği şekilde genel İngilizce ya da mesleki İngilizce bazlı program uygulanır.

Yabancı Dil eğitimleri firma tarafından belirlenecek gün ve saatlerde, firmanın kendi belirlemiş olduğu bir eğitim alanında verilebileceği gibi; çalışanlarının Batı Kültür Yabancı Dil Kurumlarına gelerek eğitim almaları da mümkündür. Eğitimlerimizden yeterli verimi almak adına sınıfların en fazla 12 kişiden oluşması tavsiye edilir. Eğitimin sonunda öğrencilere, bitirdikleri seviyeye dair sertifika verilmektedir. Eğitim süresi boyunca da, kursiyerlerin ilerlemelerini ve devamsızlıklarını takip etmek açısından, düzenli olarak firmalara kursiyer hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.