Kids Grupları

Kids eğitim gruplarımız, ilköğretim çağında olan çocuklar için hazırlanmış toplam 6 seviyeden oluşan eğitimlerdir. Seviye tespit sınavından sonra çocuklar, seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmektedirler. Tamamen İngiliz eğitim sistemine göre hazırlanmış eğitim programlarımız, konuşmaya ve uygulamaya dayanmaktadır. Oyunlarla ve aktivitelerle süslendirdiğimiz eğitimlerimiz, çocuklara İngilizce yi öğretirken aynı zamanda eğlendirmektedir.

1.ve. 4. Seviyeler toplam 120 saatten oluşmaktadır ve eğitimler, haftada 1 gündür. 5. ve 6. seviyelerse toplam 180 saatten oluşmaktadır ve haftada 2 gündür. Hem Türk eğitmenlerden, hem de motive eğitmenlerden ders alan çocuklar, kelime ve gramer bilgisinin yanında konuşma pratiği de yapabilmektedirler. Eğitim boyunca çocuklara ücretsiz kitaplar ve materyaller verilmekte, çocukların gelişimleriyle ilgili veliler düzenli olarak bilgilendirilmektedir.