vakit kaybetmeyin

  • Home
  • Hazırlık Atlama

Proficiency Nedir?

Hazırlık atlama sınavı olan Proficiency, her üniversitenin kendi bünyesinde hazırladığı, dolayısı ile üniversiteler arası farklılık gösteren bir sınavdır. Proficiency sonucunda başarı elde eden öğrenciler doğrudan lisans eğitimlerine başlarken, hazırlığı atlayamayan öğrenciler ise bu sınav sonucunda düzeylerine göre gruplara ayrılarak hazırlık eğitimlerine başlarlar.

Hazırlık Atlama (muafiyet) sınavı, YGS (Yükseköğrenime Geçiş Sınavı] ile üniversitelerin ön lisans ya da lisans bölümlerinden birini kazanmış olan öğrencilerin, İngilizce yeterliliklerini ölçerek, geçer not alan öğrencilerin hazırlık sınıfını okumasına gerek olmadan doğrudan 1. sınıftan üniversite eğitimlerine başlamalarını sağlayan sınavdır.

Hazırlık sınavını geçebilmek için üniversite tarafından düzenlenen sınavdan yeterli puan alınması gerekmektedir. Batı Kültür İngilizce Okulları öğretim kadrosu; hazırlık atlama sınavına tüm yönleriyle hakim, sınavın içerdiği okuma, yazma, konuşma ve dinleme/anlama becerileriyle donanmış, bilgi ve becerilere sahip tecrübeli eğitmenlerden oluşmaktadır. Hazırlık Atlama Sınavında yüksek puan almak isteyen öğrencilerimizi Batı Kültür İngilizce Okulları Hazırlık Atlama Programı’na davet ediyoruz.

Hazırlık Atlama Kurslarına Kimler Katılabilir ve Seviyesi Ne Olmalıdır?

Üniversitelere girdikten sonra eğitimini alacağı bölümün hazırlık sınıfını atlayarak sene kaybetmeden öğrenim hayatına devam etmek isteyen üniversite öğrencileri içindir. Bu sınava katılan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için İngilizcelerinin pre-intermediate seviyesinde olması beklenir.

Sınav Hakkında - Sınav İçeriği

  • İngilizce olarak yapılan sınavlar, çoktan seçmeli testler, listening (dinleme) ve essay (kompozisyon yazma) bölümlerinden oluşur.
    Çoktan seçmeli sorular genellikle; boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma, boş bırakılan yere parçada anlam ve gramer bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulma, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulma, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma ve verilen okuma parçasına göre anlamaya yönelik dil becerilerini kapsamaktadır. Kompozisyon bölümünde; sınav kağıdında verilen konulardan birini öğrencinin seçmesi ve o konu hakkında belli sayıda kelime içeren bir kompozisyon yazması istenir. Kelime sayısı genellikle 300 – 350 arasındadır. Dinleme sınavında öğrencilere İngilizce bir ses kaydı dinletilir ve bu ses kaydı hakkında sorular sorulur. Hazırlık atlama sınavlarında farklı metotlar kullanılabilir. Bu metotlar ile ilgili eğitim danışmanlarımız ve uzman öğretmenlerimiz sizlere üniversiteler bazında çıkabilecek soru türleri ve yöntemleri ile ilgili bilgi vereceklerdir.