Genel İngilizce

 • Home
 • Genel İngilizce

GENEL İNGİLİZCE

Batı Kültür Yabancı Dil Kurumlarında Genel İngilizce eğitimlerimiz, A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerinden oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde oluşturulan eğitim programlarımız, konuşma ve aktivite odaklıdır. Öğrenciler, alanında uzman ve deneyimli Türk ve native öğretmenlerden eğitim almaktadır. Başlangıç seviyesinden akademik seviyeye kadar öğrenciler, kurlarda aldıkları eğitimlerinin yanında, kendilerine sunulan çeşitli aktivitelere de katılma imkanı bulmaktadırlar. Batı Kültürde, Speaking Clublar, Movie Clublar, Karaoke geceleri ve kurumumuzun düzenlediği geziler gibi çok sayıda aktiviteye katılmaktadırlar.

Seviyesine göre bir sınıfa yerleştirilen öğrenciler, maksimum 12 kişilik sınıflarda eğitim görmekte, etkileşimli oturma düzenimizle sınıf içerisinde birbirleri ile iletişim içerisinde kalabilmekte ve öğrendiklerini pratiğe dökebilmektedirler. Batı Kültür Eğitim kurumlarında, derslerde kullanılan görseller, dinletiler, videolar, ses kayıtları ve oyunlarla, öğrenci katılımı arttırılmaktadır.

ELEMENTARY – A1

Yavaş ve net konuşulduğunda; kendimle ve yakın çevremle ilgili temel ifadeleri ve bildiğim kelimeleri anlayabilirim.

Söylenilenlerin daha yavaş tekrarlanması ve söyleyeceklerimi oluştururken yardımcı olunması koşuluyla, basit bir şekilde iletişim kurabilirim.

Acil ihtiyaçlarda ya da bildiğim konularla ilgili alanlarda basit sorular sorabilir ve sorulan soruları cevaplayabilirim.

Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları tarif etmek için basit kalıplar ve cümleler kurabilirim.

Otel formu ve benzeri formları, kişisel bilgilerimle doldurabilirim.

PRE-INTERMEDIATE – A2

 • İlgili olduğum alanlara ilişkin ifadeleri ve sık kullanılan kelimeleri anlayabilirim.
 • Kısa ve basit metinleri okuyabilirim.
 • Bildiğim konular ve faaliyetler hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve alışılmış konularda iletişim kurabilirim. Konuşmayı kendi başıma sürdürecek kadar uzun olmasa da kısa sohbetlere katılabilirim.
 • Basit bir dilde ailemi ve diğer insanları, yaşam şartlarını, eğitim geçmişimi, son zamanlardaki işimi anlatmak için kalıplar ve cümleler kullanabilirim.
 • Kısa, basit notlar ve mesajlar yazabilirim.

INTERMEDIATE – B1

 • Güncel olaylar, kişisel konular ya da mesleki ilgi alanlarımla ilgili radyo ve TV programlarında yer alan noktaları, konuşmalar yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.
 • Günlük dilde sıkça kullanılan kelimeleri ve işle ilgili terimleri anlayabilirim.
 • İngilizcenin konuşulduğu bir ülkede seyahat ederken, karşılaşabileceğim birçok durumla başa çıkabilirim. Bildiğim, ilgi alanıma giren ya da günlük hayatla ilgili olan konularda, hazırlık yapmadan konuşabilirim.
 • Deneyimlerimi, olayları, hayallerimi anlatmak için ifadelerin basit bir şekilde bir araya getirebilirim. Bir hikaye anlatabilirim. Bir kitap ya da filmin konusunu anlatabilirim.

Bildiğim ve ilgi duyduğum konularda metin yazabilirim. Deneyimlerimi ifade eden kişisel mektuplar yazabilirim.

UPPER INTERMEDIATE – B2

 • TV haberlerinin çoğunu ve güncel programları anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çocuğu anlayabilirim.
 • Günümüz problemleriyle ilgili makale ve raporları okuyabilirim. Çağdaş ve edebi metinleri anlayabilirim.
 • Anadili İngilizce olan kişilerle anlaşacak kadar akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurabilirim. Tartışmalarda, görüşlerimi açıklayacak şekilde kendimi savunabilirim.
 • İlgi alanıma giren konularla ilgili detaylı tanımlamalar yapabilir, avantaj ve dezavantajlarından bahsedebilirim.
 • Bir görüşü benimseyen ya da karşı çıkan kompozisyonlar yazabilirim.

ADVANCED – C1

 • Söylenilenlerin açıkça belirtilmediği, ima yoluyla anlatılan konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını zorlanmadan anlayabilirim.
 • Uzun ve karmaşık edebi metinleri okuyabilirim. Alanımla ilgili olmayan makaleleri anlayabilirim.
 • Sosyal ve mesleki amaçlar için dili zorlanmadan, akıcı bir şekilde kullanabilirim. Görüş ve fikirlerimi rahatça ifade edebilirim.
 • Karmaşık konuları ayrıntılı bir şekilde anlatıp, belli bakış açılarına göre sonuçlandırarak toparlayabilir ve anlatabilirim.
 • Kendimi açık, iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Önemli konularda kompozisyon ya da raporlar yazabilir, hedef kitleme uygun üslup seçebilirim.

PROFICIENT – C2

 • Hızlı bile olsa, banttan ya da canlı olan yayınları ve konuşmaları anlayabilirim.
 • Kullanma kılavuzları, makaleler, edebi çalışmalar gibi karmaşık metinlerin tümünü okuyabilirim.
 • Hiç zorlanmadan, her türlü tartışma ve konuşmaya katılabilir, deyimleri ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim.
 • Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru olarak belirtebilirim.
 • Uygun bir üslupla, akıcı metinler yazabilirim. Mesleki ya da edebi çalışmaları özetlerini ve eleştirilerini yazabilirim.